ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 2.0 – Εξελίξεις και τάσεις στη βιομηχανία των Θερμοκηπίων

Το γεγονός ότι οι σημερινοί καταναλωτές απαιτούν κηπευτικά  προϊόντα ασφαλή και φρέσκα δεν είναι πλέον κάτι που προκαλεί εντύπωση. Τα προϊόντα ποιότητας δεν αναπτύσσονται από μόνα τους. Απαιτούν μία συγκεκριμένη προσέγγιση που μάχεται συνεχώς να πετύχει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο περιβάλλον, τους ανθρώπους και την τιμή. Η κοινωνία μας επιμένει οι επιχειρηματίες να φέρουν ευθύνη για το κληροδότημα μας στις μελλοντικές γενιές. Οι θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις μπορούν να απαντήσουν θετικά στις παραπάνω προϋποθέσεις.

1.0 Τί είναι το θερμοκήπιο;

 • Γεωπονική προσέγγιση= Χώρος όπου επικρατούν συνθήκες της 5ης εποχής δηλαδή μια ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ!!!
 • Οικονομική Προσέγγιση= Επιχείρηση Εντάσεως Κεφαλαίου & Εντάσεως Εργασίας (πολλά χρήματα επένδυση/ τ.μ = πολλά χρήματα τζίρος /τ.μ)
 • Κατεύθυνση = Όχι στη Γεωργία και στον παραγωγό αλλά στο ΤΡΟΦΙΜΟ και τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ!!!

2.0 Αειφόρες Πρακτικές Θερμοκηπίου

Χρήση μελισσών για φυσική γονιμοποίηση των ανθέων.

Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Εχθρών (IPM) με τη χρήση ωφελίμων εντόμων για τον έλεγχο των εχθρών με άμεσα αποτελέσματα την ελάττωση των φππ

Πολιτική καθαριότητας μέσα στο θερμοκήπιο εξασφαλίζοντας τη minimum επαφή των προϊόντων με τον ανθρώπινο παράγοντα άρα και μείωση των πιθανοτήτων  διασταυρούμενης μόλυνσης των  προϊόντων.

Αποτελεσματικότητα στη χρήση νερού μέσω υδρολίπανσης. Μάλιστα στην περίπτωση των υδροπονικών καλλιεργειών μπορεί να επιτευχθεί μείωση στην κατανάλωση νερού και λιπασμάτων της τάξης του 60-70% σε σχέση με τις υπαίθριες καλλιέργειες.

Έλεγχος του κλίματος με αποτέλεσμα τη μικρότερη κατανάλωση νερού μιας και υπάρχει έλεγχος της εξάτμισης σε σχέση με τις υπαίθριες καλλιέργειες. Στην περίπτωση της υδροπονικής καλλιέργειας σε σχέση με αυτή των υπαίθριων καλλιεργειών με τη χρήση της ίδιας ποσότητας νερού και λιπασμάτων τα αποτελέσματα είναι 20-30 φορές μεγαλύτερα από αυτά των υπαίθριων καλλιεργειών.

3.0 Ολοκληρωμένη Γεωργική Διαχείριση  (Integrated Crop Management)?

Είναι το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας στον πρωτογενή τομέα που στοχεύει στην παραγωγή ασφαλών και υγιεινών αγροτικών τροφίμων, χωρίς υπολειμματικότητα φυτοφαρμάκων, με ορθολογική χρήση νερού και λιπασμάτων, με πλήρως ελεγχόμενες και καταγεγραμμένες διαδικασίες, χωρίς να διαταραχθεί το περιβάλλον, με τήρηση των νομικών απαιτήσεων και των προδιαγραφών. Ο σκοπός λοιπόν είναι η άσκηση της γεωργίας με όρους που σέβονται την υγεία και ασφάλεια του παραγωγού και του καταναλωτή, την ποιότητα των προϊόντων και ταυτόχρονα προάγουν το περιβάλλον.

4.0 Οφέλη της Πιστοποίησης για τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ

Κάτω από το πρίσμα ότι ο παραγωγός είναι ένας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ και η θερμοκηπιακή εκμετάλλευση είναι μια ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ η οποία υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με τις επιχειρήσεις άλλων κλάδων, είναι κατανοητό ότι η οποιαδήποτε επέμβαση στους συντελεστές παραγωγής μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην επιχείρηση.

Η Πιστοποίηση είναι συνώνυμη του Επώνυμου Προϊόντος. Η πιστοποίηση έχει στόχο την Ενδυνάμωση της Εμπιστοσύνης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των καταναλωτών.

5.0 Απαιτούμενα βήματα για θερμοκηπιακή εκμετάλλευση με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα;

 1. Έρευνα αγοράς,
 2. Εκπόνηση ενός λεπτομερούς Business Plan.
 3. Αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων.
 4. Πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος της υλοποίησης της επένδυσής του.
 5. Εφαρμογή υδροπονικής μεθόδου.
 6. Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας από ελληνικές εταιρείες συμβούλων.
 7. Συνεχή ενημέρωση σε παραγωγικά θέματα που έχουν σχέση με την καλλιέργειά του.
 8. Τυποποίηση των προϊόντων του σε ελκυστικές συσκευασίες.
 9. Πιστοποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών του.

6.0 Το μέλλον των προϊόντων θερμοκηπίου

Ο δρόμος για την επιβίωση στο μέλλον των γεωργικών επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή περνάει από την ικανοποίηση των πελατών τους είτε αυτοί είναι οι τελικοί καταναλωτές, είτε αυτοί βρίσκονται στα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ικανοποίηση του πελάτη ξεκινά πρώτα από την κατανόηση των αναγκών τους.

Ο τελικός καταναλωτής απαιτεί τα γεωργικά προϊόντα που φτάνουν στο πιάτο του να διακρίνονται για την ασφάλεια και την ποιότητα ανάλογα με την αξία τους (value for money) και αυτό να συνοδεύεται με κάποιο πιστοποιητικό που να εξασφαλίζει σε περίπτωση προβλήματος την ιχνηλασιμότητα μέχρι το θερμοκήπιο που παράχθηκε το προϊόν.

Το διαβατήριο επικοινωνίας του παραγωγού με την υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα είναι η Πιστοποίηση αυτών των Συστημάτων με βάση διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα

του Χρήστου Δ. Κατσάνο, M.Sc. Γεωπόνου – ΜΒΑ

Connect With Us

Καλέστε μας ή αποστείλετε email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.