ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ – ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
(URBAN GREENING – URBAN FARMING)

H IQ Greening, αποτέλεσμα της συνεργασίας των εταιρειών IQ CROPS & GARDEN SOLUTIONS, εξελίσσεται & ειδικεύεται στις:

1. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (Urban Greening):

 • στις Υδροπονικές Στέγες (Σύστημα IQHR),
 • στους κάθετους Υδροπονικούς Τοίχους (Σύστημα IQVΗW),
 • στις Μεσογειακές Υδροπονικές Στέγες (Σύστημα IQMHR)
 • στο Αστικό πράσινο (βιολογικές εφαρμογές – αειφόρες διαδικασίες).
Οφέλη όσον αφορά το περιβάλλον:

οι πράσινες κατασκευές των κτιρίων (ταράτσες ή κάθετοι κήποι) και το Αστικό Πράσινο, παρουσιάζουν τα κάτωθι πλεονεκτήματα – οφέλη:

 • Βελτίωση ορισμένων περιβαλλοντικών συνθηκών στις πόλεις, όπως είναι η μείωση των ρυπογόνων ουσιών & σκόνης που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, η μείωση του Διοξειδίου του ‘Άνθρακα – έκλυση περισσότερου οξυγόνου, βελτίωση των συνθηκών θερμοκρασίας στον περιβάλλοντα χώρο, μείωση θορύβου…
 • Αποφυγή ή μείωση των πλημμυρικών φαινομένων στα αστικά κέντρα λόγω της σταδιακής απορρόφησης του πλεονάζοντος νερού.
 • Ανάπτυξη της πανίδας στο αστικό περιβάλλον.
 • Σημαντική αισθητική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση θετική επίδραση στην ψυχοσύνθεση του σύγχρονου αστού μειώνοντας το stress και αυξάνοντας την καλή διάθεση – παραγωγικότητα.
 • Συνολική αναβάθμιση μιας περιοχής με άμεσο οικονομικό όφελος στην αγορά ακινήτων.
Οφέλη όσον αφορά τα κτίρια:

οι πράσινες κατασκευές (ταράτσες ή κάθετοι κήποι) παρουσιάζουν τα κάτωθι πλεονεκτήματα – οφέλη:

 • Τα φυτά απορροφούν το 50% της ηλιακής ακτινοβολίας και αντανακλούν το 30%. Καλύτερη μόνωση, καλύτερες συνθήκες στο εσωτερικό του κτιρίου, εξαιρετική ενεργειακή αποτελεσματικότητα λόγω επιπλέον μόνωσης.
 • Οι πράσινοι τοίχοι στο εσωτερικό ενός κτιρίου, βελτιώνει ορισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως είναι η μείωση των ρυπογόνων ουσιών & σκόνης που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, μείωση του Διοξειδίου του ‘Άνθρακα – έκλυση περισσότερου οξυγόνου, αναβάθμιση της αισθητικής και κατ’ επέκταση θετική επίδραση στην ψυχοσύνθεση των εργαζόμενων – επισκεπτών.
 • Ένα φυτεμένο – δώμα / κάθετος τοίχος, απορροφά 41% περισσότερο θόρυβο από ότι ένα ηχομονωτικό πάνελ. Το αποτέλεσμα είναι η σημαντική μείωση του θορύβου τόσο εντός του κτιρίου, όσο και εκτός.
 • Αύξηση της αξίας του ακινήτου λόγω ενεργειακής αποτελεσματικότητας και των θεσμικών κινήτρων που δίδονται από την Τοπική, Εθνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (επιδοτήσεις, μείωση φορολογικού συντελεστή…).
 • Στην περίπτωση επαγγελματικού κτιρίου, μελέτες έχουν δείξει ότι η εμφάνιση & λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελούν σύμβολο της εταιρικής περιβαλλοντικής πολιτικής & κοινωνική πολιτικής.
 • Το υδροπονικό σύστημα της IQ CROPS, προσφέρει την δυνατότητα πράσινων εφαρμογών με την μικρότερη δυνατή στατική επιβάρυνση του κτιρίου. Τουλάχιστον, 40 φορές ελαφρύτερη κατασκευή για την ίδια φυτική κάλυψη.

2. ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Urban Farming)

• ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ: ερασιτεχνικοί λαχανόκηποι – ανθοκήπια σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του αστικού περιβάλλοντος:
 • μπορεί να λειτουργήσουν ως χώρος κοινωνικών συναναστροφών με όλες βέβαια τις ευεργετικές του ψυχολογικές και συναισθηματικές συνέπειες.
 • Συνεισφέρουν στην αποκατάσταση της σχέσης του αστού ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον
 • Επιδρά θετικά στην ψυχοσύνθεση του σύγχρονου αστού, προσφέρει ψυχική ηρεμία και πνευματική ενάργεια μειώνοντας το καθημερινό στρες.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: επαγγελματικοί λαχανόκηποι – ανθοκήπια σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο κτιρίων ή καθετοποιημένες παραγωγικές εγκαταστάσεις σε containers:
 • ανάπτυξη της καινοτομίας & επιχειρηματικότητας στον τομέα του ποιοτικού φρέσκου τρόφιμου.
 • Αειφορία, καθότι πρόκειται για κλειστά συστήματα ποιοτικής παραγωγής, με την μέγιστη αποτελεσματικότητα στην χρήση γης, εργασίας, ενέργειας, νερού, λιπασμάτων… και με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
 • Δυναμική προοπτική για την επάρκεια ποιοτικών φρέσκων τροφίμων, σε διεθνές επίπεδο, σε εποχές που ο αστικός πληθυσμός αυξάνεται ραγδαίως, οι φυσικοί πόροι ελαχιστοποιούνται και το περιβάλλον βρίσκεται σε οριακό επίπεδο.

PROJECTS