ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Eφαρμοσμένη σε 17 καλλιέργειες Κηπευτικών και Ανθοκομικών.
Kατανόηση και εφαρμογή των βασικών αρχών της Υδροπονίας Ακριβείας με αειφορική προσέγγιση σε νερό και θρεπτικά στοιχεία.