ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

support iqcrops

Το Υψηλό Επίπεδο Τεχνογνωσίας και Εμπειρίας (+30 χρόνια) μας έχουν καταστήσει ως έναν Αξιόπιστο Φορέα παροχής τεχνικής υποστήριξης. Υδροπονικές τεχνικές, επιλογή καλλιέργειας ή προϊόντος, επιλογή ποικιλίας (ποικιλίας), διαδικασίες πολλαπλασιασμού φυτών, γενικές πρακτικές καλλιέργειας, παρακολούθηση των καλλιεργειών δια ζώσης & εξ αποστάσεως, συνταγές θρέψης, συγκομιδή, συσκευασία και μετά-πρακτικές συγκομιδής.

Σήμερα οι υδροπονικές καλλιέργειες και οι αυτοματισμοί στα θερμοκήπια είναι οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες που υπάρχουν παγκόσμια στον τομέα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Αυτές οι μέθοδοι αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρμογή των συστημάτων ακριβείας. Για την εφαρμογή Υδροπονίας Ακριβείας απαιτείται σωστή καθοδήγηση απο συμβούλους με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας που γνωρίζουν να διαχειρίζονται κάθε παράγοντα που επιδρά στις συνθήκες του θερμοκηπίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEOS

Τελευταίες Εξελίξεις στον Κλάδο του Θερμοκηπίου Παγκοσμίως

Υδροπονία Ακριβείας