Total Farm Management®

Total Farm Management

Το Total Farm Management® είναι η μεθοδολογία εμπειρίας και τεχνογνωσίας της IQ CROPS για τη διαχείριση αγροκτημάτων.

Αντιπροσωπεύει μια συλλογή από διάφορες στρατηγικές και μεθόδους διαχείρισης που χρησιμοποιούνται για να διατηρηθεί ένα αγρόκτημα παραγωγικό και κερδοφόρο. Η διαδικασία του TFM® συνδέεται με μεγάλες εμπορικές φάρμες, αν και πολλές από τις ίδιες μεθόδους μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την ίδια επιτυχία σε μια μικρή οικογενειακή φάρμα.

Από πολλές απόψεις, το TFM® είναι παρόμοιο με τις διαδικασίες διαχείρισης που χρησιμοποιούνται σε κάθε τύπο επιχείρησης. Υπάρχουν αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται σε καθημερινή βάση, καθώς και επιχειρησιακές οδηγίες που πρέπει να τηρούν όλοι όσοι ασχολούνται με την επέμβαση.

Η Total Farm Management® λαμβάνει και εφαρμόζει τις αποφάσεις που σχετίζονται με την οργάνωση και τη λειτουργία μιας φάρμας για μέγιστη παραγωγή και κέρδος με βιώσιμο τρόπο. Το TFM® βασίζεται στα γεωργικά οικονομικά για πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, τις αγορές, τη γεωργική πολιτική και τους οικονομικούς θεσμούς όπως η χρηματοδοτική μίσθωση και η πίστωση. Βασίζεται επίσης στην επιστήμη των φυτών για πληροφορίες σχετικά με τα εδάφη, το πολλαπλασιαστικό υλικό, τη θρέψη, τη φυτοπροστασία, σχετικά με πληροφορίες για τα αγροτικά κτίρια, τα μηχανήματα, τα συστήματα άρδευσης, αποστράγγισης και ελέγχου αλλά και για πληροφορίες σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό.

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας TFM® έχει εξειδίκευση στiς καλλιέργειες:

  • Αμπελουργία, Οινοποιία
  • Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά
  • Δενδροκομία
THM
TGM
tfm
tvwm
tlm

ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEOS

Ολική Διοίκηση Θερμοκηπίου

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τελευταίες Εξελίξεις στον Κλάδο του Θερμοκηπίου Παγκοσμίως

Υδροπονία Ακριβείας