Συστήματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας Τροφίμων

Το διαβατήριο επικοινωνίας του παραγωγού/επιχειρηματία με την υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα (αναγνωρισιμότητα σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο) είναι η Εφαρμογή και η Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμου με βάση διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα όπως

  • AGRO 2-1&2-2
  • GLOBALG.A.P.
  • ISO
  • HACCP
  • BRC
  • IFS

από Ανεξάρτητους Αξιόπιστους Φορείς που να είναι σε θέση να εγγυηθούν την πραγματική υλοποίηση της παραπάνω δράσης (έχοντας φυσικά αποδεδειγμένη εμπειρία και ανάλογο προσωπικό σε θέματα Πιστοποίησης).

Το τρίπτυχο Παραγωγός με Κερδοφορία, Ευχαριστημένος Πελάτης (εσωτερικός, ενδιάμεσος και τελικός καταναλωτής), Σεβασμός στο Περιβάλλον, είναι πλέον απαίτηση της επιχειρηματικής πραγματικότητας.

«Η ποιότητα δεν είναι το παν, αλλά όλα δεν είναι τίποτα χωρίς ποιότητα»

THM
TGM
tfm
tvwm
tlm

ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEOS

Ολική Διοίκηση Θερμοκηπίου

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τελευταίες Εξελίξεις στον Κλάδο του Θερμοκηπίου Παγκοσμίως

Υδροπονία Ακριβείας