ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

iqcrops categories 4
Model F3200-F3240 Metal Screen Filter with Hydraulic Operation

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

8
Model F3200-F3240 Metal Screen Filter with Hydraulic Operation (Angle)

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

10
Model F3300 Metal Screen Filter with Electric Operation

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

9
Model F3300 Metal Screen Filter with Brushes and Electric Operation

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

11
Model F3400 Metal Screen Filter with Internal Flushing Mechanism

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

12
Model F3400 Metal Screen Filter with Internal Flushing Mechanism

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

13
Model F3400-F3440 Metal Screen Filter with Continuous Circulation

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

14
Model F9000 Gravity Filter

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

iqcrops categories 5
Dripeg (Flow Equalizing Peg)

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

iqcrops categories 5
Snapeg (30% Diagonal Bend)

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

#1 Οδηγίες σχισμών απορροής σε υπόστρωμα Πετροβάμβακα

#2 Δημιουργία σχισμών απορροής με προ-απορροή σε υποστρώματα Πετροβάμβακα