ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

recipes

Σε μια υδροπονική καλλιέργεια ακριβείας, το υπόστρωµα σαν υλικό είναι αδρανές, εποµένως τα φυτά προσλαµβάνουν όλα τα θρεπτικά στοιχεία από το θρεπτικό διάλυµα που παρέχεται σε αυτά. Το pH και η ηλεκτρική αγωγιµότητα του θρεπτικού διαλύµατος ρυθµίζονται εύκολα, έτσι ώστε τα φυτά να λαµβάνουν ακριβώς τις σωστές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων και νερού.

Ως θρεπτικό διάλυµα, ορίζεται µια ποσότητα νερού, στην οποία έχουµε διαλύσει τα κατάλληλα θρεπτικά στοιχεία στις ακριβείς ποσότητες και αναλογίες που χρειάζονται για την σωστή ανάπτυξη του κάθε φυτού και µάλιστα για κάθε στάδιο της ανάπτυξής του διαφορετικά.

Τα ποιοτικά στοιχεία του νερού που θα χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή του θρεπτικού διαλύµατος πρέπει να είναι γνωστά, για αυτό και πρώτα από όλα, γίνεται ανάλυση του νερού. Η θρέψη των φυτών πρέπει να είναι πλήρη, δηλαδή να περιέχουν όλα τα απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών ανόργανα θρεπτικά στοιχεία. Εξαιρούνται, ο άνθρακας, τον οποίο τα φυτά τον προσλαµβάνουν ως διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από την ατµόσφαιρα, το υδρογόνο και το οξυγόνο, που είναι συστατικά του νερού, ενώ οξυγόνο προσλαµβάνεται και από τον ατµοσφαιρικό αέρα για τις ανάγκες της αναπνοής.

Το χλώριο τις περισσότερες φορές εµπεριέχεται σε επαρκείς ποσότητες ως χλωριούχο ανιόν στο νερό που χρησιµοποιείται για την παρασκευή του διαλύµατος, καθώς επίσης και στις προσµίξεις των λιπασµάτων. Έτσι, ενώ τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη των φυτών είναι 16 µόνο τα 12 πρέπει να προστίθενται στο νερό κατά την παρασκευή του θρεπτικού διαλύµατος, δηλαδή τα µακροστοιχεία N, P, S, K, Ca και Mg και τα ιχνοστοιχεία Fe, Mn, Zn, Cu, B, και Mo.

Τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά τα προσλαµβάνουν από το διάλυµα στο οποίο προστίθενται απλά υδατοδιαλυτά άλατα και ορισµένα οξέα, ενώ ειδικά ο σίδηρος χορηγείται σε µορφή οργανοµεταλλικών συµπλόκων (χηλικές ενώσεις σιδήρου).

Γνωρίζοντας ότι το φυτό είναι ένας ζωντανός οργανισμός, με απαιτήσεις που συνεχώς αλλάζουν είναι βασικό να  πραγματοποιούνται ανά τακτά διαστήματα αναλύσεις θρεπτικού διαλύματος και νερού. Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων, το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας μας  σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης για την Αειφορία (International Research & Training Centre for Sustainability-IRTC) συντάσσει συνταγές θρέψης για κάθε στάδιο της καλλιέργειας και διενεργεί συχνές επισκέψεις στα θερμοκήπια που ελέγχει, έτσι ώστε να τροποποιεί άμεσα την εκάστοτε συνταγή θρέψης αν χρειαστεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEOS

Τελευταίες Εξελίξεις στον Κλάδο του Θερμοκηπίου Παγκοσμίως

Υδροπονία Ακριβείας