ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

Bluelab Commercial Truncheon Nutrient Meter 2

Bluelab Commercial Truncheon Nutrient Meter

Ένας μετρητής EC κατασκευασμένος για να διαρκεί μια ζωή – τώρα σε μεγαλύτερη κλίμακα

Χαρακτηριστικά προϊόντος / Οφέλη

  • Στιβαρή και αξιόπιστη κατασκευή
  • Πλήρως αδιάβροχο
  • Ανιχνεύει αυτόματα υγρά και τα φωτεινά LED υποδεικνύουν τη  μέτρηση
  • Σχεδιασμός μεγάλου μεγέθους για  ταυτόχρονη ανάμιξη και μέτρηση θρεπτικών συστατικών στις δεξαμένες
  • Δεν απαιτείται βαθμονόμηση και είναι εύκολο να καθαριστεί και να απολυμανθεί
  • Περιλαμβάνονται όλες οι κλίμακες αγωγιμότητας – EC, CF, PPM 500 (TDS), PPM 700
  • Πενταετή εγγύηση

Μετρητής

  • EC