ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

fraoulabest
FraoulaBest©

ΛΥΣΕΙΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRAOULABEST©

Το Υδροπονικό Σύστημα  FraoulaBest© σχεδιάστηκε το 1996 από τον Ευάγγελο Δρίμτζια της DKG Consulting Ltd (μέλος του DKG Group) σε συνεργασία με το IRTC πάνω στη φιλοσοφία της Ολικής Διοίκησης Θερμοκηπίου (Total Greenhouse Management) και αποτελεί Trade Mark της IQ CROPS Ltd (μέλος του DKG Group).

Η εξέλιξη του συστήματος έλαβε χώρα κυρίως στην Κύπρο και την Ελλάδα δίνοντας λύση στην καλλιέργεια Επιχειρηματικής Υδροπονικής Φράουλας στις χώρες με το ίδιο γεωγραφικό πλάτος (περί τις 35ο) στο βόρειο (Καλιφόρνια, Ισπανία, Ιταλία, Κορέα, Ιαπωνία) και νότιο (Χιλή, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) ημισφαίριο της γης όπου και η καλλιέργεια βρίσκεται σε ανάπτυξη. Το Σύστημα βραβεύτηκε για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα το 2015

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MAROULIBEST©

Το Υδροπονικό Σύστημα  MarouliBest© αποτελεί Trade Mark της IQ CROPS Ltd (μέλος του DKG Group)  σχεδιάστηκε  από το DKG Consulting Ltd (μέλος του DKG Group) σε συνεργασία με το IRTC (Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Αειφορία) πάνω στη φιλοσοφία της Ολικής Διοίκησης Θερμοκηπίου (Total Greenhouse Management) πατώντας και στην εμπειρία της βραβευμένης καλλιέργειας υδροπονικής φράουλας (FraoulaBest© solution).

Τα προϊόντα που παράγονται είναι έτοιμα για κατανάλωση, χωρίς να χρειάζονται πλύσιμο. Είναι αποτέλεσμα μιας απόλυτα φυσιολογικής διαδικασίας, και το κυριότερο, προέρχονται απο παραγωγούς απόλυτα εξειδικευμένους, οι οποίοι τηρούν αυστηρές διαδικασίες και υπόκεινται σε ελέγχους.

maroulibest
MarouliBest©

ΛΥΣΕΙΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

medicannabest 2
MediCannaBest©

ΛΥΣΕΙΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MEDICANNABEST©

Το Υδροπονικό Σύστημα  MediCannaBest©  αποτελεί Trade Mark της IQ CROPS Ltd (μέλος του DKG Group) σχεδιάστηκε απο το DKG Consulting Ltd (μέλος του DKG Group) σε συνεργασία με το IRTC πάνω στη φιλοσοφία της Ολικής Διοίκησης Θερμοκηπίου (Total Greenhouse Management) πατώντας και στην εμπειρία της βραβευμένης καλλιέργειας υδροπονικής φράουλας (FraoulaBest© solution) και του υδροπονικού συτήματος (MarouliBest© solution)

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LIVEVERTICALWALLBEST©

Το Υδροπονικό Σύστημα  LiveVerticalWallBest©  αποτελεί Trade Mark της IQ CROPS Ltd (μέλος του DKG Group). Το σύστημα είναι αποτέλεσμα έρευνας μεταξύ των IQ Greening (Τμήμα Υδροπονικού Πρασίνου της IQ Crops) του IRTC  και του Hellenic Mediterranean University  και σχεδιάστηκε πάνω στη φιλοσοφία της Ολικής Διοίκησης Θερμοκηπίου (Total Greenhouse Management) και της Ολικής Διοίκησης Φάρμας (Total Farm Management) πατώντας και στην εμπειρία της βραβευμένης καλλιέργειας υδροπονικής φράουλας (FraoulaBest© solution) και του υδροπονικού συτήματος (MarouliBest© solution)

liveverticalbest e1663242671725
LiveVerticalWallBest©

ΛΥΣΕΙΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEOS

FraoulaBest©

MarouliBest©

LiveVerticalWallBest©

MediCannaBest©