ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Η καλλιέργεια της πιπερις χαρακτηρίζεται καλλιέργεια με δυναμική λόγω των υψηλών αποδόσεων και φυσικά εσόδων που έχει, αλλά και λόγο της συνεχώς αυξανόμενης έκτασης τα τελευταία χρόνια.