ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΡΑΟΥΛΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Στον κλάδο των κηπευτικών προϊόντων η φράουλα κατέχει μια ξεχωριστή θέση. Μπορεί να οφείλεται στο έντονο κόκκινο χρώμα της, μπορεί στην ιδιαίτερη μυρωδιά της, μπορεί στη μοναδική γεύση της, πάντως η φράουλα προκαλεί στον καταναλωτή την επιθυμία να τη δοκιμάσει.