ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΛΙ
Η βιολογική καλλιέργεια της αμπέλου είναι η μέθοδος καλλιέργειας κατά την οποία, σύμφωνα με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται συγκεκριμένες πρακτικές για την παραγωγή σταφυλιών. Οι πρακτικές αυτές όσον αφορά την λίπανση πρέπει να γίνεται με φυτικά και ζωικά υπολείμματα.