ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Το αγγούρι αποκρίνεται σαν ένα ημιτροπικό φυτό. Αυξάνεται καλύτερα υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, υγρασίας και έντασης φωτός και με αδιάκοπη παροχή νερού και θρεπτικών ουσιών