ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

1.1 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Η Grodan υποστηρίζει σοβαρά τη θέση της σχετικά με τη βιώσιμη καλλιέργεια. Πρίν τον καθαρισμό του θερμοκηπίου βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών στο περιβάλλον από τα προϊόντα καθαρισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές και την περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο, συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με το Τοπικό Γραφείο Περιβάλλοντος.

Εάν η καλλιέργεια έχει προσβληθεί από μια ασθένεια, όπως το Verticillium, Βακτηριακό Έλκος ή ένα επιθετικό ιό, ζητήστε τη συμβουλή ειδικού πριν από τον καθαρισμό. Ένα πρωτόκολλο υγιεινής ειδικό για το φυτώριο απαιτείται με σκοπό να σχεδιαστεί μια αποτελεσματική στρατηγική καθαρισμού

1.2 Καθαρισμός

 1. Αδειάστε ολόκληρο το θερμοκήπιο: αφαιρέστε κάθε φυτικό υλικό, τα υποστρώματα και το πλαστικό κάλυψης (εάν χρησιμοποιείται). Ευαίσθητος εξοπλισμός όπως το WCM πρέπει να προστατευθεί και ο αισθητήρας να αφαιρεθεί από τις πλάκες. Λόγω του κινδύνου των εχθρών και ασθενειών μην κάνετε κομπόστ από τα μολυσμένα φυτικά υπολείμματα κοντά στο θερμοκήπιο.
 2. Εάν τα υποστρώματα δεν είναι τοποθετημένα σε υδρορροές διορθώστε το έδαφος εάν είναι ανώμαλο. Αυτό θα βελτιώσει τη διαχείριση άρδευσης και θα μειώσει το κίνδυνο μόλυνσης από Πύθιο που προκαλείται από τα επιφανειακά νερά. Σιγουρευτείτε ότι τα αυλάκια απορροής έχουν κλίση της τάξης του 0,1%.
 3. Εάν είναι απαραίτητο, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για αντικατάσταση του πλαστικού του θερμοκηπίου.
 4. Πριν από την απολύμανση του θερμοκηπίου όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από οργανικές ύλες. Ελέγξτε με τον προμηθευτή σας το καταλληλότερο απολυμαντικό για τις ανάγκες σας. Αντιμετωπίστε πρώτα τις ανώτερες περιοχές ξεκινώντας από τη πόρτα και αποτρέψτε την επαναμόλυνση στις καθαρισμένες περιοχές.
 5. Τα θερμοκήπια πρέπει να πλυθούν ώστε να αφαιρεθεί η βρωμιά που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της σεζόν προκειμένου να επιτραπεί η μέγιστη διείσδυση φωτός για τη νέα καλλιέργεια. Επίσης, πλύνετε την εσωτερική δομή του θερμοκήπιου. Σε περίπτωση πολυετών καλυμμάτων δαπέδου, πλύνετε το δάπεδο με ένα κατάλληλο απολυμαντικό.
 6. Εργαστείτε προς τα πίσω, προς την είσοδο του θερμοκηπίου και αποτρέψτε την επανείσοδο στις καθαρισμένες περιοχές. Χρησιμοποιήστε στο πλύσιμο καθαρό νερό με μεγάλη πίεση στο οποίο να μπορεί να προστεθεί απορρυπαντικό ή οξύ (π.χ. υπεροξεικό οξύ, υδροφθορικό οξύ ή οξαλικό οξύ). Για εξωτερικούς χώρους χρησιμοποιείστε οξύ με συγκέντρωση 10% ενώ για εσωτερικούς χώρους οξύ με συγκέντρωση 1%. Όπως με όλες τις χημικές ουσίες χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα προστατευτικά ρούχα κατά την εφαρμογή τους διαβάστε τις οδηγίες των κατασκευαστών πριν από τη χρήση. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για το καλύτερο σχέδιο δράσης.
 7. Μετά από 24 ώρες πλύνετε ξανά με καθαρό νερό ώστε να αποτρέψετε το γυαλί να γίνει θολό.
 8. Το σύστημα άρδευσης πρέπει επίσης να καθαριστεί. Δείτε το ενημερωτικό δελτίο ‘Καθαρισμός και έλεγχος του συστήματος άρδευσης’.

1.3 Προετοιμασία για τη νέα καλλιέργεια

 1. Μετά τον καθαρισμό, και εφόσον απαιτείται, μπορεί να τοποθετηθεί νέο προστατευτικό πλαστικό δαπέδου. Τα πολυετή προστατευτικά καλύμματα mypex πρέπει να είναι σκουπισμένα και καθαρά από φυτικά υπολείμματα και πλυμένα με το κατάλληλο απολυμαντικό. Βεβαιωθείτε ότι το πολυαιθυλένιο δεν είναι μολυσμένο: απλώστε το πάνω σε στεγνό έδαφος και χρησιμοποιήστε δύο ομάδες (μια θα παραμείνει στο ακάλυπτο έδαφος και η άλλη στο πλαστικό). Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες επικαλύπτονται επαρκώς για να αποφευχθεί το χώμα να αποκαλυφθεί αργότερα στη σεζόν και λαμβάνοντας υπόψη τη μόλυνση του συγκεκριμένου δαπέδου με φυτικά υπολείμματα από τους ανθρώπους που κινούνται στο χώρο συνεχώς.
 2. Καθαρίστε ξανά και αποστειρώστε το δάπεδο μόλις τοποθετηθεί το πολυαιθυλένιο.
 3. Εισάγετε τα υποστρώματα και τοποθετείστε τα στις θέσεις τους. Συμβουλευτείτε το ενημερωτικό δελτίο ‘ Χειρισμός και τοποθέτηση πλακών’

Μη ξεχάσετε πριν την άφιξη των νέων φυτών να φροντίσετε για τα παρακάτω:

 • Καθαρίστε και απολυμάνετε τον εξοπλισμό συγκομιδής και συσκευασίας.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα συστήματα αποστράγγισης είναι καθαρά
 • Ρυθμίστε το τέντωμα στους βραχίονες που υποστηρίζουν τις κρεμαστές υδρορροές για να επιτραπεί η ελεύθερη ροή της αποστράγγισης.
 • Ρυθμίστε τους μετρητές CO2 ,τους αισθητήρες θερμοκρασίας και το μετρητή φωτός.