ΚΥΒΟΣ ΠΡΟΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ 

Untitled design 1

Οι κύβοι πολλαπλασιασμού Grodan MM Plugs® είναι γνωστοί για την ομοιογένεια και την αξιοπιστία τους. Είναι η ιδανική βάση για την αυτοματοποιημένη σπορά και διαχείριση, την ομοιόμορφη βλάστηση και ένα υψηλό ποσοστό επιτυχίας μεταφύτευσης. Το σχήμα και η αξιοπιστία των κύβων προβλάστησης (plugs) είναι τέτοιας ποιότητας που κάνει τη διαδικασία σποράς πολύ εύκολη είτε αυτή είναι μηχανική είτε είναι χειροκίνητη. Κάθε κύβος έχει ομοιόμορφη πυκνότητα, σταθερότητα και ινώδη δομή. Αυτό σημαίνει ότι η κατανομή της υγρασίας, των θρεπτικών στοιχείων και του pH είναι επίσης ομοιόμορφη, κάτι που έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα της βλάστησης.

  • Ομοιογένεια, ευελιξία και αξιοπιστία
  • Γρήγορη αρχική ανάπτυξη
  • Ιδανική ισορροπία υγρασίας/αέρα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΜΜ 5ο40

 

MM 4040

VIDEOS - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

#1 Οδηγίες σχισμών απορροής σε υπόστρωμα Πετροβάμβακα

#2 Δημιουργία σχισμών απορροής με προ-απορροή σε υποστρώματα Πετροβάμβακα