Φωσφορικό Μονοαμμώνιο (MAP)

Κατηγορίες: , Product ID: 1275

Περιγραφή

Το φωσφορικό μονοαμμώνιο Haifa MAP είναι ένα πλήρως υδατοδιαλυτό άζωτο-φωσφορούχο

Πρόκειται για το πιο πλούσιο στερεό λίπασμα σε υδατοδιαλυτό φώσφορο. Σε συνδυασμό και με την πλήρη διαλυτότητά του στο νερό το κάνει ιδανικό για χρήση σε όλες τις εντατικές καλλιέργειες ανοιχτού αγρού, χαμηλής κάλυψης, θερμοκηπιακές και σε φυτώρια. Είναι κατάλληλο τόσο για υδρολίπανση NutrigationTM όσο και διαφυλλικούς ψεκασμούς FoliarFeeding.

Η παρουσία του αζώτου σε αμμωνιακή μορφή βοηθάει στην ελάττωση του pΗ τοπικά στην ριζόσφαιρα, με αποτέλεσμα να διαλυτοποιείται ο ήδη υπάρχον φώσφορος του εδάφους, που δεν είναι διαθέσιμος. Έτσι έμμεσα αυξάνεται η διαθεσιμότητα του, αφού η ρίζα του φυτού απορροφά φώσφορο από δύο πηγές πλέον, από το Haifa MAP και από το έδαφος.
λίπασμα σε κρυσταλλική μορφή. Περιέχει αποκλειστικά άζωτο σε αμμωνιακή μορφή και φώσφορο σε ορθοφωσφορική μορφή (H2PO4–).

Εγγυημένη σύνθεση
Άζωτο ολικό 12%
Άζωτο αμμωνιακό N-NH4 12%
Πεντοξείδιο του φωσφόρου P2O5 61%
Φώσφορος στοιχειακός P 26,6%
Αδιάλυτα στερεά <0,1%
Φαινόμενη πυκνότητα 1,0g/ml
Κοκκομετρία <1mm 85%

 

 Διαβάστε περισσότερα

Font Resize