Ουρία (Urea)

Κατηγορίες: , Product ID: 1279

Περιγραφή

Στερεό κοκκώδες λίπασμα, λευκού χρώματος. Είναι το πυκνότερο αζωτούχο, στερεό λίπασμα.
Περιέχει 46% Ν. Η ουρία μπορεί να χορηγηθεί είτε στο χωράφι ως στερεό λίπασμα ή με υδρολίπανση.

Font Resize