Νιτρικό Κάλιο (MULTI-K GG)

Το νιτρικό κάλιο Multi-K® GG, είναι μια πιο εξευγενισμένη μορφή του απλού νιτρικού καλίου Multi-K®. Αποτελεί καθαρότερη μορφή νιτρικού καλίου με ελαφρώς υψηλότερες συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων, αλλά με πιο ομοιόμορφη υφή κόκκων και καλύτερη κοκκομετρία καθώς και με λιγότερα αδιάλυτα στερεά. Επιπλέον, έχει πιο όξινο χαρακτήρα σε σχέση με το απλό Multi-K®. Στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες μέσω υδρολίπανσης NutrigationTM, όπου οι απαιτήσεις είναι υψηλότερες.

Κυρίως απευθύνεται για χρήση σε θερμοκήπια, όμως είναι κατάλληλο και για εφαρμογές σε ανοιχτό αγρό μέσω διαφυλλικών ψεκασμών FoliarFeeding.

Εσωκλείει όλα τα χαρακτηριστικά* του Multi-K® και είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.

 Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες: , Product ID: 1044
Font Resize