Φωσφορική Ουρία (UP)

Categories: , Product ID: 2160

Description

Η φωσφορική ουρία Haifa UP, είναι ένα πλήρως υδατοδιαλυτό ΝΡ κρυσταλλικό λίπασμα που διακρίνεται για το πολύ χαμηλό pH του. Αποτελεί ιδανική πηγή πλήρως υδατοδιαλυτού φωσφόρου, με ομοιόμορφη υφή κόκκων καθώς και με τα λιγότερα δυνατά αδιάλυτα στερεά. Στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε ανοιχτό αγρό σε δενδρώδεις καλλιέργειες και σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας, ιδίως αν αυτά καλλιεργούνται σε αλκαλικά εδάφη.
Είναι κατάλληλο τόσο για εφαρμογή μέσω υδρολίπανσης NutrigationTM σε αυτές τις καλλιέργειες όσο και για συμμετοχή σε παραγωγή υγρών λιπασμάτων.
Τέλος, είναι κατάλληλο και για παραγωγή σύνθετων στερεών λιπασμάτων μετά από ξηρή ανάμιξη.

Εγγυημένη Σύνθεση
Άζωτο ολικό 18,09%
Άζωτο αμιδικό N-NΗ2 18,09%
Πεντοξείδιο του φωσφόρου Ρ2O5 44,15%
Φώσφορος στοιχειακός Ρ 19,25%
pH σε διάλυμα 1% 1,8
Αδιάλυτα στερεά 700ppm
Φαινόμενη πυκνότητα 0,95g/ml
Αθροιστική κοκκομετρία <0,1mm 99%

 Διαβάστε περισσότερα

Font Resize