Τι είναι η Υδροπονία; Ποια η σχέση της με την υδρολίπανση;
Τι είναι η Υδροπονία; Ποια η σχέση της με την υδρολίπανση;

Με τον όρο υδροπονία εννοούμε κάθε καλλιέργεια φυτών που γίνεται σε οποιοδήποτε υπόστρωμα, εκτός του εδάφους ή εδαφικών μιγμάτων. Η τεχνική αυτή...

Read more
Ποια είναι η σχέση της άρδευσης με την υδρολίπανση;
Ποια είναι η σχέση της άρδευσης με την υδρολίπανση;

Στη σύγχρονη γεωργία, άρδευση και λίπανση τείνουν από δύο διαφορετικοί όροι να συγχωνευτούν σε έναν, με το όνομα υδρολίπανση. Τα φυτά όπως...

Read more
Πόσο σπουδαίος είναι ο ρόλος του νερού για τη ζωή των φυτών;
Πόσο σπουδαίος είναι ο ρόλος του νερού για τη ζωή των φυτών;

Το πόσο σπουδαίο ρόλο παίζει το νερό είναι προφανές. Αρκεί να αναφέρουμε ότι αποτελεί το 75 – 85% του βάρους των φυτών. Επίσης ρυθμίζει την...

Read more
Γιατί κυκλοφορούν τόσων ειδών λιπάσματα (κοκκώδη, κρυσταλλικά, υγρά); Ποια είναι τα καλύτερα;
Γιατί κυκλοφορούν τόσων ειδών λιπάσματα (κοκκώδη, κρυσταλλικά, υγρά); Ποια είναι τα καλύτερα;

Υπάρχουν πολλοί τύποι λιπασμάτων στην αγορά, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές ανάγκεςνα καλυφθούν. Ανάγκες που έχουν σχέση με τον τρόπο...

Read more
Πώς ξεχωρίζουμε τα εδάφη μεταξύ τους;
Πώς ξεχωρίζουμε τα εδάφη μεταξύ τους;

Τα εδάφη ανάλογα με το ποσοστό άμμου, ιλύος και αργίλου που περιέχουν, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Στα ελαφράς, τα μέσης και τα βαριάς...

Read more
Τι πρέπει να έχει ένα χωράφι για να χαρακτηριστεί “γόνιμο”;
Τι πρέπει να έχει ένα χωράφι για να χαρακτηριστεί “γόνιμο”;

Για να πούμε κάποιο έδαφος γόνιμο, αυτό θα πρέπει να παρέχει στα φυτά τους 5 από τους 6 απαραίτητους παράγοντες για τη σωστή ανάπτυξή τους...

Read more
Font Resize