Η IQ CROPS Ltd (μέλος του ομίλου DKG) παρέχει Ευφυής Λύσεις στον αγροτικό τομέα.

Σε γενικές γραμμές, η IQ CROPS Ltd προωθεί καινοτόμες λύσεις βασισμένες σε νέες τεχνολογίες και επιστημονικά αποτελέσματα που προσφέρουν ασφάλεια στους καταναλωτές και το περιβάλλον με φυσικά συστήματα και βιολογικές λύσεις που προάγουν την υγεία και την ανάπτυξη των φυτών.

Πιο συγκεκριμένα:

Εμπόριο (χονδρική – λιανική) και διανομή διαφόρων γεωργικών προϊόντων, όπως ειδικοί τύποι λιπασμάτων, ενεργοποιητές, εδαφοβελτιωτικά  και υδροπονικά συστήματα για επαγγελματίες καλλιεργητές, καθώς και στην ερασιτεχνική αγορά (hobby market).

About DKG Group

Το DKG Group είναι ένας διαφοροποιημένος διεθνής όμιλος εταιρειών και πρωτοβουλιών. Ουσιαστικά είναι ένας φορέας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ελέγχων, εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στο γεωργικό χώρο (Branding, Γεωργικά Εφόδια , Διοίκηση και Λειτουργία Θερμοκηπιακών Εκμεταλλεύσεων, Συστήματα Ποιότητας στη Γεωργία, Υδροπονικά συστήματα, Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, και διεθνή εμπειρία (Βόρεια Ευρώπη, Βαλκανικές και Μεσογειακές χώρες), φιλοδοξεί να παρέχει εξειδικευμένες αειφόρες λύσεις σε άτομα, επαγγελματικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις δημιουργώντας αξίες μέσω των ανθρώπων για τους ανθρώπους.

Παρά το γεγονός ότι η έδρα του Ομίλου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, με επιπλέον γραφείο υποστήριξης που λειτουργεί στην Κρήτη, την Ελλάδα, οι δραστηριότητες που διεξάγονται κυρίως στις Βαλκανικές και τη Νοτιοανατολική χώρες της Μεσογείου (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, ΠΓΔΜ, Βοσνία, το Μαυροβούνιο, την Αλβανία , η Κύπρος, η Αίγυπτος και η Τουρκία)

Διαβάστε περισσότερα στο www.dkggroup.com

img
Font Resize